Friday, 10 December 2010

הבריחה מהפלנטה האחרת

סריקה מגליון 3 (סתיו 2010) של המגאזין פרוגראמה
(www.programma.co.il)
הטקסט קורא לגישת התמודדות עם טראומת השואה ומלחמת העולם המשלבת הבנה היסטורית (הנאצים היו בני אדם והנאציזם תוצר של תהליכים) ומיתית (השואה התרחשה על 'פלאנטה אחרת') של העבר. המטרה היא להתגבר על הפיכת המונומנטאלי לטאבו בידי השמאל ולמונופול מעוות בידי הימין, במטרה לייסד אלטרנטיבה מיתית לדיקטטורה ההיפר-רציונליסטית של הקפיטליזם, אלטרנטיבה ששואבת את אישושה ממבט על המניע המונותאיסטי המקורי שהולך אחורה בזמן עד לנקודה הקדמונית ממנה נבע, ובעשותה זאת, מנתקת אותו ממה שברבות הימים הפך למה שאנו מכנים יודו-נצרות

No comments:

Post a Comment